oznaczenie poziome miejsca dla niepełnosprawnych

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – warunki i zasady korzystania z niego

Osoby z niepełnosprawnością, tak jak pozostała część społeczeństwa mają prawo do aktywnego życia. Z tego powodu wyznacza się specjalnie oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, inaczej niebieskie koperty. Zajmowanie ich przez osoby nieuprawnione grozi karą finansową.

Poniższy artykuł mówi o tym: kto może zajmować miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, jak ma wyglądać niebieska koperta oraz jak załatwić indywidualne miejsce postoju na osiedlu.

Czym jest miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych?

Ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej, wynikającej z przyczyn zdrowotnych niepełnosprawni użytkownicy ruchu drogowego oraz ich kierowcy mogą parkować na specjalnie oznakowanych miejscach zwanych niebieską kopertą. Niezbędna do tego jest karta parkingowa, którą należy umieścić za przednią szybą auta. Osoby nieuprawnione nie tylko nie powinny parkować na miejscach postojowych dla niepełnosprawnych, ale i również nie mogą. Jest to uregulowane przepisami prawa.

Możliwość parkowania w specjalnie wydzielonych miejscach przez osoby niepełnosprawne daje im niewątpliwie możliwość łatwiejszego przemieszczania się w celu załatwienia codziennych spraw. Może być to wyjście na zakupy, na uczelnię, czy odbycie rehabilitacji w ośrodku zdrowia. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych ma na celu pokonywanie przez nich barier zgodnie z potrzebami. Parkowanie na niebieskiej kopercie przez nieuprawnionych użytkowników aut może oznaczać ogromne utrudnienie dla osoby z niepełnosprawnością. Często nie mogą one parkować na zwykłych parkingach ze względu na odległość do budynku lub dodatkowe bariery architektoniczne.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – ilość i lokalizacja

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) § 18 ilość, a także lokalizację miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych wyznacza się przy zagospodarowaniu działki budowlanej. Powinny one znajdować się jak najbliżej wejścia  do budynku lub wyjścia z parkingu. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych powinno być blisko chodnika, dzięki któremu osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła bezpiecznie wyjechać.

Nawierzchnia niebieskiej koperty powinna być wykonana z betonu asfaltowego lub cementowego. Musi być równa i gładka, bez ostrych spadków. Jeżeli miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych posiada nawierzchnię gruntową, musi być odpowiednio utwardzona, wraz z dojściem do chodnika. Nawierzchnie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych są malowane na kolor niebieski.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – jakie wymiary?

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych muszą mieścić się w określonych wymiarach. Jest to 3,6 metra szerokości i 5 metrów długości. Jeżeli parking znajduje się wzdłuż jezdni, jego długość musi wynosić 6 metrów. Wymiary stanowisk są tak określone, aby osoba niepełnosprawna mogła bezpiecznie wsiąść na wózek i swobodnie nim manewrować przy wyjeździe z parkingu. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

W przypadku gdy miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie spełnia określonych wytycznych, można to zgłosić do zarządcy parkingu. Jeżeli to nie przyniesie żadnych rezultatów, sprawę kieruje się do nadzoru budowlanego, który zgłosi ją do właściciela terenu. Jeżeli i to nie poskutkuje, ostatecznie osoba niepełnosprawna może dochodzić swoich praw w sądzie. Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

Niebieska koperta – ilość miejsc na parkingu

Ustawa o drogach publicznych określa ilość miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na konkretnym parkingu. Jest ona uzależniona od ogólnej liczby miejsc.

 • na 6 do 15 miejsc parkingowych przypada jedno z niebieską kopertą,
 • na 16 do 40 miejsc parkingowych przypada dwa miejsca z niebieską kopertą,
 • na 41 do 100 miejsc parkingowych przypada trzy miejsca z niebieską kopertą,
 • na powyżej 100 miejsc parkingowych przypada 4% miejsc z niebieską kopertą.
miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – oznakowanie

Dla miejsc przeznaczonych do parkowania przez osoby posiadające kartę parkingową stosuje się dwa rodzaje oznakowania. Są to:

 • oznakowanie pionowe – jest to tabliczka, która pokazuje osobę na wózku inwalidzkim,
 • oznakowanie poziome – jest malowane niebieską farbą antypoślizgową. Na niebieskim tle widnieje biała koperta.

Jak załatwić miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych?

Osoba niepełnosprawna, która chce, aby w danym miejscu powstała niebieska koperta może zwrócić się do organu, który zarządza danym terenem. W tym celu składa podanie o wyznaczenie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych. Dobrze, gdy wniosek posiada dokładnie określoną jego lokalizację. Proponując lokalizację, trzeba mieć na uwadze, iż nie może ono utrudniać ruchu drogowego.

Podanie należy odpowiednio uzasadnić oraz dołączyć:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do parkowania na niebieskiej kopercie,
 • szkic z narysowanym miejscem parkingowym dla niepełnosprawnych.

Jak załatwić miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych na osiedlu?

Miejsc parkingowych z niebieską kopertą brakuje nie tylko przy przestrzeniach ogólnodostępnych takich jak sklepy, galerie czy punkty zdrowia. Braknie ich również na osiedlach. Dla osoby posiadającej ograniczenia w poruszaniu się pokonanie dystansu kilku przecznic jest raczej nie możliwe. Dla osoby w pełni sprawnej to krótki spacer, dla niepełnosprawnej to dodatkowe utrudnienie. Z tego względu osoba niepełnosprawna nie zawsze może korzystać ze zwykłych parkingów, bo nie będzie w stanie przedostać się z auta do domu.

Osoba z niepełnosprawnością może ubiegać się o indywidualne miejsce parkingowe blisko jej miejsca zamieszkania. W tym celu musi zwrócić się z wnioskiem do spółdzielni mieszkaniowej, która zarządza określonym terenem. Dołączyć należy dokumentację potwierdzającą uprawnienia do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Wtedy to zamieszczane są numery rejestracyjne samochodu i na specjalnie wydzielonej niebieskiej kopercie może parkować tylko wnioskodawca. Nie jest ono dostępne publicznie.

Parking dla niepełnosprawnych — wytyczne

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych muszą spełniać określone wytyczne:

 • muszą być specjalnie oznakowane,
 • usytuowane w dogodnej lokalizacji tak, aby uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnością, przykładowo blisko głównych wejść do danego budynku,
 • antypoślizgowa i gładka zatoczka.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych są w części lub w całości bezpłatne. Jeżeli są płatne, to zdarza się, że pierwsza godzina lub dwie są darmowe.

Kto parkuje na niebieskiej kopercie?

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych jest możliwe tylko i wyłącznie przez posiadaczy karty parkingowej. Co warto podkreślić w tym miejscu, karta parkingowa nie upoważnia do parkowania w każdym miejscu: na zakazach czy chodnikach. Karta nie upoważnia do korzystania z darmowego parkowania na płatnych parkingach. Jest to dokument, który daje uprawnienia do parkowania na niebieskich kopertach. Osoby, które nie posiadają karty parkingowej, nie mogą korzystać z tego przywileju.

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – jak załatwić?

Uzyskanie karty parkingowej jest możliwe przez osoby, które mają znacznie ograniczoną możliwość w poruszaniu się. Posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w którym są ujęte wskazania do ulg i uprawnień.

Dokument uprawniający do korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, czyli kartę parkingową otrzymuje się na daną osobę, a nie na samochód. Jest to dokument międzynarodowy, co oznacza, że można z niej korzystać na terenie całej Unii Europejskiej.

Jakie są kary za parkowanie na niebieskiej kopercie?

Osoby, które bez uprawnień skorzystają z postoju na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać karę finansową. Jest to mandat w wysokości od 500 zł do 800 zł plus 7 punktów karnych. Można go otrzymać w dwóch sytuacjach:

 • w przypadku parkowania na niebieskiej kopercie bez karty parkingowej,
 • w przypadku niewłaściwego korzystania z karty parkingowej.

Podsumowanie

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych mają na celu ograniczenie barier architektonicznych. Są one usytuowane blisko głównych wejść do budynku lub blisko wyjścia z parkingu. Przepisy jasno określają ich ilość na publicznym parkingu. Pojedyncze miejsca muszą być szerokie na 3,6 metra i 5 metrów długości. Jeżeli parking jest wzdłuż jezdni, to długość niebieskiej koperty powinna wynosić 6 metrów.

Do korzystania z miejsc postojowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych upoważnione są osoby posiadające wyrobioną kartę parkingową. Aby skorzystać z niebieskiej koperty, należy kartę umieścić za przednią szybą auta. Tylko w tym przypadku odpowiedzialne służby będą honorowały uprawnienia parkującego do zajmowania miejsca dla niepełnosprawnych.


Nie zajmuj miejsca tym, którzy go potrzebują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *