osoba niepełnosprawna

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? Poradnik dla osób chorych i po urazach.

Byłeś zdrowy, sprawny i nigdy nie myślałeś o tym, że będziesz potrzebował innej wiedzy, niż dotychczas. Jednak dotknęła Ciebie lub kogoś Ci bliskiego, poważna choroba lub doznałeś trwałego urazu w wyniku wypadku. Być może potrzebujesz w celu pełnienia ról społecznych stałej pomocy. Zastanawiasz się: „co dalej?”, „czego będziesz potrzebował?”, „jak sobie poradzić?”.

Dla osoby w takiej sytuacji bardzo ważnym dokumentem jest orzeczenie o niepełnosprawności. Jak je uzyskać? Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? Czy to odpowiedni moment, aby złożyć wniosek o wydanie orzeczenia? Jak to zrobić? Jakie są szanse, by otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?
To tylko niektóre z pytań, jakie sobie zadajesz i zaczynasz szukać odpowiedzi wertując Internet. Jeśli trafiłeś na ten artykuł, zdobędziesz kompleksową informację dotyczącą zasad ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowiesz się o kryteriach, jakimi kierują się Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Znajdziesz odpowiedzi na szereg pytań, które pojawiają się w Twojej głowie i dotyczą prawnych powiązań Twojego stanu zdrowia oraz ulg i uprawnień z tego wynikających.

Naruszenie sprawności organizmu a wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Zapewne z Twojego doświadczenia wynika, że każda choroba narzuca jakieś ograniczenia. Zmusza do zmiany trybu życia, zażywania leków, badań lub do poddania się operacji. Czasem okazuje się, iż dotknęła Cię choroba przewlekła, bądź uraz pozostawił po sobie jakiś ślad. Okazuje się jednak, że nie wystarczy „tylko” w ten sposób chorować, aby było to podstawą do wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jednak, kiedy doznany uraz zostawił po sobie konsekwencje, z którymi zmagasz się, co dnia. Kiedy leczenie choroby nie przynosi efektu i nie możesz odzyskać pełni zdrowia. W konsekwencji zmagasz się z naruszoną sprawnością organizmu, masz trudności w wypełnianiu ról społecznych, nie możesz normalnie funkcjonować, jak to było dotychczas. Dodatkowo doznajesz niezdolności do pracy na swoim stanowisku. Wtedy to, możesz spodziewać się, że członkowie Zespołu do Spraw Orzekania uznają, że kwalifikujesz się, by przyznać Ci jeden z trzech stopni niepełnosprawności.

Niepełnosprawność a wytyczne ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Ustawa o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych  wskazuje, iż niepełnosprawność to naruszony stan sprawności organizmu. Sprawność musi być naruszona trwałe lub długotrwale. Osoba wskutek tego nabywa niezdolność do wypełniania ról społecznych oraz niezdolność do pracy w warunkach normalnych.

Wg. kryteriów zawartych w tej definicji, do przyznania stopnia niepełnosprawności, nie wystarczy, byś doznał urazu lub zachorował, nawet przewlekle.

Kiedy można ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności?

Kiedy zatem powinieneś zacząć starać się o orzeczenie o niepełnosprawności? W sytuacji, gdy utrudnienia w codziennym życiu są na tyle poważne, że przestajesz sobie radzić samodzielnie. W celu pełnienia ról społecznych konieczne jest Ci wsparcie. Istnieje ponadto potrzeba pomocy innych osób, abyś mógł wykonać podstawowe czynności. Kiedy cechujesz się niezdolnością do samodzielnej egzystencji i funkcjonowania albo wymagasz stałej lub długotrwałej opieki i pomocy. Oczywiste jest, że w takim przypadku uzyskasz orzeczenie o niepełnosprawności. Nie powinieneś mieć wątpliwości, w sytuacji, gdy do pełnienia ról społecznych potrzebny jest Ci drugi człowiek.

Do wydania orzeczenia o niepełnosprawności uprawnia Cię także konieczność zaopatrzenia w dodatkowe przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, urządzenia oraz sprzęty rehabilitacyjne. Kiedy musisz kompensować utracone funkcje i możliwości, by przywrócić sprawność lub móc zwiększyć swoją samodzielność, oczywiste jest, iż powinieneś ubiegać się o przyznanie stopnia niepełnosprawności.

Kolejną bezdyskusyjną przesłanką do przyznania orzeczenia, powinna być sytuacja, kiedy choroba lub uraz utrudniają, lub uniemożliwiają Ci wykonywanie pracy w dotychczasowy sposób. Kiedy musisz mieć dostosowane stanowisko pracy do potrzeb wynikłych z naruszenia sprawności. Możesz podjąć zatrudnienie jedynie w warunkach pracy chronionej. Wtedy, powinieneś wystąpić z wnioskiem o przyznanie Ci orzeczenia o niepełnosprawności. Ten dokument poprawi Twoją sytuację na rynku pracy i pozwoli pełnić rolę pracownika w zakładzie pracy chronionej lub w warunkach dostosowanych do twoich potrzeb.

Trudniej ocenić będzie na ile konsekwencje choroby utrudniają ci wypełnianie ról społecznych. Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka są dla osoby niepełnosprawnej bardzo istotne. W tym względzie, w sytuacji poważnej niepełnosprawności, także nie będziesz miał wątpliwości. Gdy potrzebujesz w kontaktach społecznych stałej lub długotrwałej pomocy innych nie miej zastrzeżeń – należy złożyć wniosek. Czasem wątpliwości mogą pojawić się, gdy choroba utrudnia tylko trochę twoje funkcjonowanie w codzienności. Biorąc pod uwagę to kryterium, powinieneś zastanowić się, jak bardzo zmieniło się twoje życie, zarówno w obszarze fizycznym, psychicznym, jak i społecznym. Nie myśleć zaś na jakie choroby można dostać orzeczenie.

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

Ustawodawca nie określił skończonej i dokładnej listy chorób, które uprawiają do ubiegania o orzeczenie o niepełnosprawności. Na jakie choroby można dostać orzeczenie, jest to kwestia bardzo indywidualna. Możesz przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że choroby lub urazy wiążące się naruszeniem sprawności, będą klasyfikowały cię, jako osobę niepełnosprawną.

Skrócona lista chorób i zaburzeń uzasadniających prawo do orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Twoja obniżona sprawność w wyniku urazu lub choroby powinna dotyczyć przynajmniej jednego z układów, narządów lub zaburzeń z grup opisanych poniżej.

 1. Upośledzenia umysłowego spowodowanego przez czynniki genetyczne, wady wrodzone, urazy, infekcje mózgu itd.
 2. Choroby psychicznej wywołanej m.in. przez zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju, utrwalone zaburzenia lękowe, czy zespoły otępienne.
 3. Zaburzeń głosu, mowy i choroby słuchu w wyniku trwałego strun głosowych, utraty krtani, uszkodzeń mózgu, głuchoniemoty, głuchoty lub niedosłyszenia mimo zastosowania aparatu słuchowego, lub implantu ślimakowego.
 4. Chorób narządu wzroku wrodzonych lub nabytych wad, ślepoty, bądź niedowidzenia występującej, mimo korekcji.
 5. Upośledzenia narządu ruchu w wyniku wad wrodzonych i rozwojowych, układowych chorób tkanki łącznej, zapalenia stawów, zwyrodnień, chorób kości i chrząstek, nowotworów, zmian pourazowych.
 6. Epilepsji z nawracającymi napadami padaczkowymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi.
 7. Chorób układu oddechowego i krążenia, wynikłych z przewlekłych lub zakaźnych chorób płuc prowadzących do niewydolności oddechowej, nowotworów płuc i opłucnej, wrodzonych i nabytych wad serca, choroby niedokrwiennej, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, miażdżycy tętnic, niewydolności żył głębokich.
 8. Chorób układu pokarmowego spowodowanych chorobami przełyku, stanem po resekcji żołądka, przewlekłymi chorobami jelit, chorobami wątroby, zapaleniem trzustki lub nowotworami.
 9. Chorób układu moczowo-płciowego związanych z zaburzeniami czynności dróg moczowych, niewydolnością nerek, chorobami nerek prowadzących do mocznicy, nowotworami złośliwymi układu moczowego i narządów płciowych.
 10. Chorób neurologicznych, w tym udarów mózgu, guzów CUN, pourazowych cerebrastenii i encefalopatii, chorób zapalnych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, chorób układu pozapiramidowego, chorób rdzenia kręgowego, uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych.
 11. Innych zaburzeń związanych np. z: chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, chorobami zakaźnymi, zespołami nabytego upośledzenia odporności, przewlekłymi chorobami odzwierzęcymi, chorobami układu krwiotwórczego, znacznego stopnia zeszpeceniami powodującymi ograniczenia w kontaktach międzyludzkich i pracy zawodowej.
 12. Całościowych zaburzeń rozwojowych, powstałych przed 16 rokiem życia, z zaburzeniami interakcji społecznych, komunikacji oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań – autyzm, zespół Aspergera itp.

Symbole na orzeczeniu o niepełnosprawności

Symbol przyczyny niepełnosprawności powiązano ściśle z powyższą listą chorób i zaburzeń ujętych w grupy określające układ, narząd lub zmysł, którego dotyczy uszkodzenie.

 • 01-U – upośledzenia umysłowe,
 • 02-P – choroby psychiczne,
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i słuchu,
 • 04-O – choroby narządu wzroku,
 • 05-R – upośledzenia narządu ruchu,
 • 06-E – epilepsja,
 • 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,
 • 08-T – choroby układu pokarmowego,
 • 09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
 • 10-N – choroby neurologiczne,
 • 11-I – inne,
 • 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Zapoznając się z powyższą listą chorób układu nerwowego, krwionośnego, narządu ruchu, narządów zmysłów itd., mogłeś zorientować się, na jakie choroby można dostać orzeczenie i czy w twoim wypadku jego uzyskanie jest możliwe.

Jeśli uznałeś, że kwalifikujesz się, aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, powinieneś podjąć następujące kroki. W pierwszej kolejności powinieneś skierować się do lekarza prowadzącego, aby uzyskać odpowiednie zaświadczenie o stanie zdrowia. Następnie trzeba, abyś wypełnił wniosek oraz zebrał dokumentację medyczną. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów powinieneś złożyć swój wniosek w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Stopnie niepełnosprawności, a poziom naruszonej sprawności organizmu

Orzecznictwo o niepełnosprawności realizowane jest na podstawie Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych. Pomocne dla zespołów orzeczniczych jest natomiast Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Sprawie Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności. Na podstawie tych dwóch dokumentów zespoły orzekną, czy kwalifikujesz się do przyznania ci odpowiedniego stopnia niepełnosprawności.

Decyzja komisji orzeczniczej powinna odzwierciedlać twoje możliwości do samodzielnej egzystencji, wypełniania codziennych ról społecznych, poziom niezdolności do pracy. Wskazywać, czy istnieje potrzeba stałej lub długotrwałej pomocy w zaspokojeniu twoich podstawowych potrzeb życiowych. W tym względzie zespół orzeczniczy będzie brał pod uwagę twój stan zdrowia. W pewnej mierze ocena składu orzekającego będzie skupiała się na dostarczonej dokumentacji medycznej. Jednak zostaniesz zapytany także o inne kwestie. Dużo istotniejsze, bowiem są twoje trudności wypełnianiu ról społecznych, utrudnienia w zatrudnieniu, konieczność kompensacji naruszonej sprawności twojego organizmu od samej choroby.

W zależności od decyzji składu orzekającego, w wyniku analizy dokumentacji oraz badania, zostanie ci przyznany  jeden ze stopni niepełnosprawności:

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • lub lekki stopień niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności zostanie wydane ci na stałe, jeżeli komisja uzna, że nie rokujesz poprawy stanu funkcjonalnego. W innym przypadku orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydane będzie na czas określony.

Często pacjenci nie rozumieją, dlaczego nawet nieuleczalna choroba nie jest podstawą do wydania orzeczenia na stałe. Zespół orzeczniczy w tym wypadku kieruje się nie diagnozą medyczną, a tym, co może się zmienić w przyszłości w zakresie funkcjonowania konkretnej osoby. Chodzi tu, zarówno o lepsze radzenie sobie w codzienności, jak i pogorszenie w tym zakresie.

Dlatego też w przypadku dzieci nie określa się stopnia ich niepełnosprawności. Z uwagi rozwój i możliwość zmiany ich stanu funkcjonalnego. Rozwiązanie takie przyjęło się, aby stosować dla osób do 16 roku życia.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Możesz go dostać, jeśli spełniasz określone warunki. Choroba bądź uraz spowodowały, że jesteś niezdolny do pracy zarobkowej, potrzebujesz dostosowania stanowiska pracy do swojego stanu funkcjonalnego lub możesz podjąć się pracy chronionej. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wskazuje ponadto, że nie możesz samodzielnie funkcjonować, jesteś całkowicie zależny od opieki innych, w różnych wymiarach, od samoobsługi, po kontakty społeczne.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymasz, jeżeli z powodu stanu zdrowia wymagasz czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych przez więcej, niż 12 miesięcy. Ponadto w wyniku urazu lub choroby jesteś osobą niezdolną do pracy, lub wymagasz, aby stanowisko, na którym pracujesz, zostało przystosowane, tak aby skompensować twoje ograniczenia w funkcjonowaniu.

Lekki stopień niepełnosprawności

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza, że masz problemy w wykonywaniu codziennych czynności. Potrzebujesz urządzeń lub sprzętów, które pomogą ci w prawidłowym funkcjonowaniu, na przykład: protezy, pompy insulinowej, szkieł korekcyjnych, aparatu słuchowego itd. Twoje problemy, wynikające ze stanu zdrowia, powodują duże ograniczenia w funkcjonowaniu. Powodują utrudnienia w pracy lub ograniczają możliwości zawodowe. Być może konieczna jest w twoim przypadku zmiana stanowiska lub skrócenie czasu pracy.

Orzecznictwo ZUS a orzecznictwo Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Obie instytucje wydają, osobom z naruszoną sprawnością organizmu, swoje decyzje na podstawie odrębnych przepisów. Orzecznictwo w tych instytucji służy też różnym celom.

ZUS decyduje zazwyczaj w zakresie prawa do renty. Ustala tym samym stopień niezdolności do pracy. Ponadto orzeka w zakresie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczenia ZUS skutkują przyznaniem środków pieniężnych w postaci renty, świadczenia rehabilitacyjnego lub dodatku dla osób niesamodzielnych.

Jeżeli chcesz, więc otrzymać rentę lub inne świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możesz wnioskować o orzeczenie w tym zakresie. W innym przypadku, jeżeli chcesz uzyskać dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności do innych celów, powinieneś zwrócić się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

ZUS orzeka, przypisując do tzw. grupy inwalidzkiej, w zależności od poziomu naruszenia sprawności danej osoby. Grupy są niemal tożsame ze stopniami niepełnosprawności.

 • I grupa inwalidzka oznacza znaczny stopień niepełnosprawności,
 • II grupa inwalidzka oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • III grupa inwalidzka oznacza lekki stopień niepełnosprawności.

Kto orzeka o niepełnosprawności?

Orzekaniem o stopniu niepełnosprawności i wydawaniem dokumentów, zajmują się Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Instytucje mają swoją hierarchię i dzielą się w zależności od poziomu decyzyjności na:

 • Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • Rejonowe Sądy Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – jest to instytucja odwoławcza od decyzji niższych instancji.

Czym jest orzeczenie i do czego służy?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest dokumentem formalnym i potwierdzeniem, że jesteś osobą niepełnosprawną. Stanowi ono podstawę różnych ulg i uprawnień. Orzeczenie uprawnia do niektórych świadczeń. Mając orzeczenie, możesz wystąpić o legitymację osoby niepełnosprawnej. We wszystkich wskazaniach do ulg, to legitymacja osoby niepełnosprawnej jest podstawowym dokumentem, który powinieneś okazywać odpowiednim osobom lub instytucjom.

Dzięki orzeczeniu zyskujesz prawo do szeregu ulg i uprawnień. W obszarze zawodowym uprawnia Cię ono do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub w Zakładzie Pracy Chronionej. Możesz także korzystać z innych przywilejów. Między innymi masz prawo do dodatkowego urlopu, wydłużonej przerwy i krótszego czasu pracy. Twój pracodawca może zaś uzyskać środki na dostosowanie twojego miejsca pracy.

W obliczu niepełnosprawności orzeczenie może pomóc ci uzyskać różnorodne świadczenia, w tym świadczenie pielęgnacyjne i opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy lub kartę parkingową. Możesz dostać też dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu i przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych. Przewidziano ponadto pomoc w likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikacji oraz barier technicznych dla osób, które tego potrzebują.

Obok powyższych ulg i uprawnień możesz starać się o możliwość skorzystania usług socjalnych i opiekuńczych, które ułatwią ci samodzielne funkcjonowanie we własnym domu.

Ulgi dotyczą także rozliczeń podatkowych. Możesz od dochodu odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne i leki.

Aby skorzystać z powyższych ulg i uprawnień nie wystarczy, abyś posiadał orzeczenie o niepełnosprawności. Nic nie dzieje się automatycznie. Często trzeba spełnić dodatkowe warunki, aby korzystać z różnego rodzaju przywilejów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie, informacje uzyskasz Ośrodku Pomocy Społecznej, w Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta. Pomocą służą także różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje, które posiadają odpowiednie punkty informacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Procedura – od złożenia wniosku do orzeczenia

Procedura orzecznicza rozpoczyna się chwili dostarczenia wniosku do siedziby odpowiedniego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Podstawą, aby uznać osobę dorosłą powyżej 16 roku życia za niepełnosprawną, jest naruszona sprawność organizmu w obszarze fizycznym, psychicznym i/lub społecznym. Zespół orzekający ocenia potrzebę opieki i pomocy w realizacji codziennych potrzeb życiowych wnioskującego. Określa przypuszczalny czas trwania ograniczeń.

Niezależnie, czy otrzymasz decyzję pozytywną, czy negatywną obowiązuje cię zachowanie terminów oraz stawienie się wyzwanie zespołu orzekającego.

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności – formularze

Aby złożyć wniosek, powinieneś dysponować odpowiednim drukiem. Każda instytucja, Powiatowy, czy Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalają własny formularz. Dlatego pierwsze kroki powinieneś skierować odpowiedniej instytucji w zależności od miejsca, w którym przebywasz. Formularze możesz też pozyskać drogą online i pobrać je ze stron właściwej instytucji w regionie.

Orzeczenie może być wydane na wniosek osoby zainteresowanej. Kompletny wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności składasz więc samodzielnie. Może to zrobić także twój opiekun ustawowy. Bardzo rzadką sytuacją jest składanie wniosku przez Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy osoba jest nieporadna i nie ma możliwości uzyskania pomocy osób bliskich.

Co dołączyć do wniosku o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Każdy wniosek trzeba uzasadnić. Zatem, aby pomóc komisji orzekającej odpowiednio ocenić twój stan zdrowia oraz stopień naruszenia sprawności organizmu, powinieneś dołączyć do wniosku dokumentację medyczną. Najważniejszym dokumentem jest zaświadczenie lekarskie. Lekarz prowadzący powinien wypełnić druk zawarty we wniosku. Takie zaświadczenie lekarskie ważne jest przez 30 dni. Spośród dokumentacji medycznej istotnymi dla komisji orzekającej będą ponadto wszystkie karty informacyjne leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, zaświadczenia  rehabilitantów, psychologów i pedagogów, wszelkie konsultacje specjalistyczne oraz wyniki badań diagnostycznych.

Komisja orzekająca o stopniu niepełnosprawności – skład i termin badania

Po otrzymaniu twojego wniosku Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności musi w ciągu 30 dni powiadomić Cię o dacie posiedzenia komisji orzekającej. Na takim posiedzeniu musisz stawić się osobiście. Istnieją wyjątki, kiedy komisja orzeka zaocznie lub organizuje posiedzenie w domu osoby wnioskującej. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy lekarz wskaże w wydanym zaświadczeniu, że nie jesteś zdolny do stawienia się w siedzibie instytucji.

Do wydania orzeczenia musi być zwołany zespół orzekający. Kogo możesz spotkać na posiedzeniu dotyczącym orzekania o niepełnosprawności? W skład komisji orzekającej zawsze wchodzi lekarz. Zwykle jest on przewodniczącym składu orzekającego. Komisja składa się przynajmniej z dwóch osób. Dodatkowo do orzekania kierowany jest psycholog, pedagog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny. Przynajmniej dwuosobowy skład zespołu orzeczniczego dokonuje oceny dokumentacji medycznej oraz przeprowadza badanie, na jakim poziomie i w jakim zakresie twoja sprawność jest naruszona.

Wydanie decyzji o stopniu niepełnosprawności

Każda decyzja zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności powinna być dostarczona do 14 dni kalendarzowych, od dnia posiedzenia. Możesz ją odebrać osobiście lub zostanie wysłana na twój adres korespondencyjny. Zespół orzekający po badaniu dodatkowo zapoznaje się z przedstawioną przez ciebie dokumentacją medyczną. Jeżeli okaże się, że brakuje jakiegoś dokumentu, powiadomi cię o tym pisemnie i poprosi o uzupełnienie. Czasami niezbędne jest dodatkowe skierowanie na badania specjalistyczne do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Być może będziesz musiał przeprowadzić jakieś dodatkowe badania we własnym zakresie i dostarczyć wyniki do instytucji orzekającej. Po uzupełnieniu dokumentacji w ciągu 14 dni powinieneś otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzję negatywną.

na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności
Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?

Odwołanie od decyzji Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Może zdarzyć się sytuacja, że nie będziesz się zgadzał z decyzją odmowną lub przyznanym ci konkretnym stopniem niepełnosprawności. W takiej sytuacji w okresie 14 dni od jej otrzymania powinieneś odwołać się do wyższej instancji. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności postępowanie jest zawsze dwuinstancyjne. Od decyzji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powinieneś powołać się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Odwołanie powinieneś złożyć w zespole powiatowym. Jeżeli nie zgadzasz się także z opinią Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powinieneś odwołać się do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu 30 dni od decyzji powinieneś złożyć odwołanie przez zespół wojewódzki.

Jeśli wydaje ci się, że powinieneś mieć orzeczony wyższy stopień niepełnosprawności, niż ocenił to zespół, nie powinieneś bać się złożyć odwołania. Decyzja Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nie może być dla ciebie niekorzystna. Zatem nawet jeśli nie uzyskasz wyższego stopnia, to na tym etapie postępowania nikt nie może obniżyć stopnia przyznanego w orzeczeniu Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Podobnie, jak dotychczasowe wnioski składanie odwołania nie podlega opłatom.

Na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności? Podsumowanie Poradnika

Jednoznaczna odpowiedź na pytanie: „na jakie choroby można dostać orzeczenie o niepełnosprawności?” nie istnieje.  Lista schorzeń i urazów oraz zaburzeń w obrębie danych układów i narządów jest nieskończenie długa. Powinieneś zadać sobie raczej pytanie, jakie konsekwencje dla twojego funkcjonowania, powoduje schorzenie lub uraz, którego doznałeś. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności to stopnie niepełnosprawności określają poziom funkcjonalny i jak sobie radzisz w obszarze fizycznym, społecznym oraz psychicznym.

Zapamiętaj, że nie choroba jest podstawą do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Podstawą do tego jest twój stan funkcjonalny. Jeśli jesteś osobą dorosłą, istotnym kryterium jest brak możliwości pracy w normalnych warunkach oraz konieczność opieki, pomocy lub problemy dotyczące zaspokojenia twoich podstawowych potrzeb życiowych.

2 komentarze

 1. Marek pisze:

  mam depresję. Chodzę do psychologa. Czy dostanę orzeczenie? Czy może muszę się leczyć u psychiatry. Jeszcze nie byłem u psychiatry. Może wystarczy jakieś zaświadczenie od psychologa, że mam terapię. tylko nie wiem czy mi wystawi. Nawet nie dostaję paragonów jak płace. Co radzicie?

  1. Zdjęcie Małgorzaty Gorczyca-Antosz redaktorki portalu Małgorzata Gorczyca-Antosz pisze:

   Dziękujemy za wpis. Nasza agencja pracy stara się pomagać osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu pracy i informacji. Uzyskanie orzeczenia z tytułu depresji jest możliwe. Jednak do uzyskania orzeczenia potrzebna jest dokumentacja medyczna. Musi Pan podjąć leczenie u lekarza psychiatry. On postawi diagnozę, oceni skuteczność leczenia farmakologicznego i terapii. Psycholog może jedynie wystawić jedynie zaświadczenie o prowadzonej terapii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *