kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej
|

PFRON wniosek o dofinansowanie – jak poprawnie uzupełnić druk Wn-D?

Uzupełnianie dokumentów do PFRON-u, kiedy ubiegasz się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń może w pierwszym etapie wydać Ci się żmudne i skomplikowane. Mnogość druków, poleceń i rubryk może przyprawić o ból głowy i wywołać zniechęcenie. Procedowanie nie jest jednak trudne, gdy posiada się garść przydatnych wskazówek i informacji.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Pracodawcom i stworzyliśmy poradnik o tym, jak uzupełnić i przekazać do PFRON wniosek o dofinansowanie. Przedstawiamy w pigułce najważniejsze informacje z zakresu całej procedury. Dowiesz się, jakie dokumenty musisz złożyć przy rejestracji, jak korzystać z systemu SODiR oraz jak wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu składania wniosków.

PFRON wniosek o dofinansowanie – skąd wziąć formularze?

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych Wn-D otrzymasz w biurze PFRON lub w jego oddziałach terenowych.

Znajdziesz go również na stronie internetowej Funduszu w zakładce Pracodawcy — dofinansowania wynagrodzeń oraz formularze do pobrania. Tam też możesz go uzupełnić w wersji elektronicznej, w systemie SODiR.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON – kiedy złożyć dokumenty?

Poprawnie uzupełniony druk Wn-D oraz wymagane załączniki musisz złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego Twój wniosek dotyczy. Niezależnie, czy składasz dokumenty w wersji papierowej, czy elektronicznej, musisz pamiętać o tym terminie. Istotne jest to, że zanim złożysz wniosek, musisz w pierwszej kolejności wypłacić pensję osobie niepełnosprawnej. Dopiero po jej wypłacie możesz ubiegać się o dofinansowanie PFRON.

W przypadku, gdy ostateczny termin składania wniosku wypada w weekend lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się i obowiązuje do najbliższego dnia powszedniego.

Przykłady:

 • jeżeli termin wypada w sobotę, to wniosek PFRON składasz do najbliższego poniedziałku.
 • wypłacasz wynagrodzenie pracownikowi z orzeczeniem w maju, to wniosek o dofinansowanie możesz złożyć do 25 czerwca.

Opóźnienia w składaniu wniosku Wn-D – PFRON wniosek o przywrócenie terminu

Czasem bywa tak, że losowe sytuacje wpływają na możliwość dokonywania wszelkich formalności w terminie. W takiej sytuacji Fundusz daje możliwość Pracodawcom wystąpienia dp PFRON z wnioskiem o przywrócenie terminu.

Najważniejsze informacje, co robić, by przywrócić termin:

 • masz na to 7 dni,
 • w uzasadnieniu musisz przedstawić powód takiego zajścia i udowodnić, że nie ponosisz winy za uchybienie terminu,
 • do wniosku dołączasz pozostałe dokumenty dotyczące dofinansowania wynagrodzeń.

Wniosek do uzupełnienia znajdziesz na stronie internetowej PFRON. Musisz go pobrać i wysłać wraz z wnioskiem Wn-D i załącznikami do Oddziału Terytorialnego Funduszu pocztą. Możesz zrobić to również elektronicznie za pośrednictwem systemu SODiR. Tam również znajdziesz wszelkie niezbędne formularze do uzupełnienia.

pfron wniosek o dofinansowanie
PFRON wniosek o dofinansowanie online.

Papierowo czy elektronicznie? PFRON wnioski online

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń możesz składać w wersji papierowej do Oddziału Terytorialnego PFRON. Możesz również wysyłać je drogą elektroniczną. W takiej sytuacji będziesz korzystać ze systemu SODiR, czyli Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji.

Pierwsze logowanie jest możliwe dopiero wówczas, gdy po rejestracji w ewidencji PFRON otrzymasz pocztą login i hasło. Wpisujesz je, a system poprosi o zmianę hasła. Zmieniasz je i będzie ono obowiązywało tylko dla Ciebie, jako użytkownika.

PFRON wnioski w systemie SODiR – certyfikat z podpisem

Chcąc korzystać z systemu SODiR i za jego pośrednictwem wysyłać wnioski o dofinansowanie musisz wygenerować certyfikat z podpisem. Zapisze się on na urządzeniu, na którym aktualnie pracujesz. Certyfikat od tej pory będzie działać tylko na nim.

Uzupełnianie i składanie wniosków drogą elektroniczną możliwe jest tylko przy użyciu certyfikatu z podpisem. Instrukcje jak pobrać certyfikat dostępne są na stronie internetowej PFRON.

SODiR — jak wypełnić wniosek o dofinansowanie PFRON?

Wybierając elektroniczną wersję składania dokumentów masz dwie możliwości uzupełniania wniosku WN-D.

Pierwsza to uzupełnianie danych na nowym formularzu. W taki sposób w każdym miesiącu będziesz musiał uzupełniać cały wniosek od początku. Nie jest to konieczne.

Wybierając drugą metodę, będziesz korzystać z formularza np. z poprzedniego miesiąca i edytował dane, które się zmieniły. Większość danych pozostaje bez zmian, więc druga metoda pozwoli Ci zaoszczędzić czas.

Po zalogowaniu się do systemu SODiR w lewym górnym rogu zobaczysz listę zakładek. Są to:

 • dokumenty,
 • korespondencja,
 • administracja,
 • informacje,
 • forum dyskusyjne.

Klikasz w: dokumenty. Następnie w zależności, na jaką metodę się zdecydujesz, klikasz — nowy dokument, jeśli chcesz wypełnić cały wniosek wraz z załącznikami od początku. Możesz także wybrać listę dokumentów Wn-D. Następnie zmieniasz lub nie kryteria wyszukiwania i klikasz na  przycisk — odśwież. Powinna pojawić się lista dokumentów Wn-D, które złożyłeś do Funduszu w poprzednich miesiącach.

Na liście znajdziesz również ten,  który wysłałeś w wersji papierowej. Wybierasz na przykład wniosek za poprzedni miesiąc. Klikasz — kopiuj i następnie — odśwież. Zaznaczasz pracowników, za których chcesz otrzymać dofinansowanie w danym miesiącu. Klikasz — kopiuj do nowego. Wyświetli Ci się komunikat: operacja tworzenia kopii dokumentu Wn-D przebiegła pomyślnie.

wnioski o dofinansowanie
Miesięczne wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem.

PFRON dokumenty składane co miesiąc w celu uzyskania dofinansowania

Po rejestracji w ewidencji PFRON będziesz składać następujące dokumenty:

 • druk Wn-D, czyli wniosek o wypłatę dofinansowania,
 • INF-D-P, czyli miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzajach niepełnosprawności,
 • druki INF-O-PP lub INF-O-PR, jeśli działasz w rolnictwie, lub rybołówstwie.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON wzór

Druk Wn-D to wzór wniosku dla Pracodawców. Składasz go do PFRON-u, gdy ubiegasz się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Składa się z czterech sekcji:

 1. sekcja A to dane o dokumencie,
 2. sekcja B to dane ewidencyjne pracodawcy,
 3. sekcja C to wniosek o dofinansowanie,
 4. sekcja D to dane dodatkowe o pracodawcy.

Wniosek o dofinansowanie PFRON – jak uzupełnić?

Poniżej podpowiadamy, co wpisać w danej pozycji.

 1. dane o dokumencie – wybierasz czy jest to:
 • wniosek rejestracyjny,
 • wniosek o miesięczne dofinansowanie,
 • wniosek korygujący.
 1. Numer ewidencyjny nadany przez PFRON podczas rejestracji.
 2. NIP.
 3. REGON.
 4. Pełna nazwa firmy.
 5. Forma prawna pracodawcy (jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo niepowiązane ze Skarbem Państwa, wpisujesz kod 2).
 6. Kod szczególnej formy prawnej (jeżeli działasz, jako osoba fizyczna, wpisujesz kod 099). Słownik wszystkich kodów odnajdziesz na stronie internetowej PFRON.
 7. Forma własności. Masz do wyboru: 1)  Skarb Państwa, 2)  państwowa osoba prawna, 3) jednostka samorządu terytorialnego, 4) krajowa osoba fizyczna, 5) pozostałe krajowe jednostki prywatne, 6) osoba zagraniczna.
 8. Wielkość przedsiębiorstwa. Masz do wyboru: 0 – mikroprzedsiębiorca, 1 – przedsiębiorca mały, 2 – przedsiębiorca średni, 3 – inny przedsiębiorca, 4 – pracodawca niebędący przedsiębiorcą.
 9. Pełne siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, w której masz zarejestrowaną siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania. Nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju oraz identyfikatory są na stronie PFRON lub Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. PKD – numer Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 11. Okres sprawozdawczy za miesiąc i rok, za który sporządzasz wniosek Wn-D.
 12. Kwota dofinansowania (musi wynikać z dołączonych załączników INF-D-P. Należy podać łączną kwotę.
 13. Liczba załączników INF-D-P oznaczająca jednocześnie liczbę osób niepełnosprawnych, za które ubiegasz się o dofinansowanie.
 14. Rachunek bankowy, na który będziesz otrzymywać dofinansowanie z funduszu.

Dane dodatkowe o pracodawcy

 • adres,
 • adres do korespondencji i dane pełnomocnika,
 • status pracodawcy (jeżeli status ZPCHR posiadałeś tylko przez część miesiąca, to zaznaczasz dwa pola),
 • liczba nowozatrudnionych osób niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty,
 • informacja o stanach zatrudnienia.

Wnioski PFRON – rejestracja pracodawcy

Zanim zaczniesz się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń musisz zarejestrować się w ewidencji PFRON, jako pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne. Aby tego dokonać, składasz rejestracyjny wniosek Wn-D wraz z pozostałymi dokumentami. Należą do nich:

 • wniosek WN-D (zaznaczasz wniosek rejestracyjny),
 • informację INF-D-P, która musi być uzupełniona na każdą zatrudnioną osobę niepełnosprawną,
 • druki: INF-O-PP lub INF-O-PR dla prowadzących działalność rolniczą, lub parających się rybołówstwem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających skrót i pełną nazwę firmy oraz numery NIP i REGON,
 • oświadczenie o niekorzystaniu ze środków z pomocy publicznej,
 • pełnomocnictwo (jeżeli wskażesz pełnomocnika),
 • oświadczenie finansowe, chyba że nie jesteś mikroprzedsiębiorcą lub nie działasz w rolnictwie, lub rybołówstwie to sprawozdanie finansowe twojej firmy z ostatnich trzech lat.  

Dokumenty rejestracyjne możesz złożyć osobiście lub wysłać je pocztą do biura PFRON w Warszawie. Robisz to tylko za pierwszym razem. W kolejnych miesiącach składasz wyłącznie dokumenty o dofinansowanie: wniosek Wn-D, INF-D-P oraz INF-O-PP lub INF-O-PR we właściwym Oddziale Terytorialnym Funduszu.

Podczas rejestracji wybierasz przyszłą formę składania wniosków o dofinansowanie. Wybierając formę elektroniczną, otrzymasz login i hasło do logowania się w systemie SODiR wraz z numerem w ewidencji PFRON.

Podsumowanie — porady w pigułce

Pierwszy wniosek Wn-D to wniosek rejestracyjny, który wysyłasz do PFRON-u wraz z pozostałymi dokumentami. Zaznaczasz na nim, że jest to wniosek rejestracyjny i nie wpisujesz numeru w ewidencji PFRON. Otrzymasz go pocztą, gdy już będziesz zarejestrowany.

W kolejnych miesiącach przesyłasz: Wn-D zaznaczając, że jest to wniosek o dofinansowanie, INF-D-P (formularz wypełniasz na każdego pracownika niepełnosprawnego) oraz INF-O-PP lub INF-O-PR w zależności od rodzaju działalności.

Jeżeli wybierzesz elektroniczną formę składania wniosku, otrzymasz login i hasło do pierwszego logowania się w systemie SODiR. Będziesz z niego korzystać, wysyłając dokumenty do PFRON-u. Niezbędny do tego jest również certyfikat z podpisem. Musisz go wygenerować po pierwszym zalogowaniu. Certyfikat będzie działał na urządzeniu, na którym go pobrałeś.

Wniosek o dofinansowanie składasz do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy ten wniosek. Pamiętaj, najpierw musisz wypłacić wynagrodzenie osobie niepełnosprawnej. Dopiero potem możesz starać się o dofinansowanie. Jeżeli przekroczysz ten termin, masz jeszcze możliwość przywrócenia tego terminu. W tym celu składasz odpowiedni wniosek, który jest dostępny do pobrania na stronie PFRON. Wypełnisz go również w systemie SODiR.

Jesteś zainteresowany zatrudnianiem pracowników z orzeczeniem, sprawdź, jakie to jest korzystne. Zobacz nasz artykuł Kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej


Jak wypełnić wniosek Wn-U-G w systemie SODiR?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *