pfron dofinansowanie
|

Jak otrzymać z PFRON dofinansowanie do komputera 2023? Poradnik osoby niepełnosprawnej

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że komunikacja jest nieodzownym elementem naszego życia. Osoby z niepełnosprawnościami często mają to zadanie dużo bardziej utrudnione. Wychodząc naprzeciw potrzebom, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ruszył z kolejną edycją programu Aktywny Samorząd.

Już od 01 marca 2023 roku możesz składać wniosek do PFRON. Dofinansowanie do komputera obejmuje sprzęt podstawowy wraz z dodatkowym, specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzenia komplementarne. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, w wieku aktywności zawodowej, bądź jest w trakcie nauki, to program Aktywny Samorząd skierowany jest właśnie do Ciebie. Z naszego poradnika dowiesz się gdzie i jak złożyć wniosek oraz jakie dodatkowe dokumenty będą Ci niezbędne.

Jakie dofinansowanie w programie Aktywny Samorząd można otrzymać w 2023 roku?

Ze względu na rodzaj aktualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności, kwoty dofinansowań zostały podzielone na przedziały:

 1. Dla osób niewidomych — maksymalna kwota dotacji wynosi 26 500 zł w 2023 roku i jest ona rozdzielona na dwa bloki. Pierwszy w wysokości do 10 000 na zakup podstawowego sprzętu informatycznego i drugi do 16 500 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu brajlowskiego.
 2. Dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadających dysfunkcję narządu wzroku — do 10 000 zł.
 3. Dla osób z porażeniem rąk — do 10 000 zł
 4. Dla osób słabosłyszących i głuchych, posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności — do 6 000 zł.

Dotacje z PFRON na komputer w programie Aktywny Samorząd w 2022 roku

Wymogi formalne, co do składania wniosków PFRON dofinansowanie do komputera dla osoby niepełnosprawnej, w roku 2022 były identyczne, jak w roku bieżącym. Bardzo istotną zmianą jest wysokość puli funduszy przeznaczonych na realizację programu Aktywny Samorząd. W 2022 roku było to 199,57 mln zł, czyli o 20,11 mln zł miej niż w roku 2023.

Pula ta opiewała poszczególnie na kwoty dofinansowań: dla osób głuchych i niedosłyszących 4 tys. zł, dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych 7 tys., dla osób niewidomych 24 tys. zł rozłożona odpowiednio 9 tys. na zakup podstawowego sprzętu elektronicznego i 15 tys. zł na zakup urządzeń brajlowskich, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności narządu wzroku 7,5 tys. zł.

pfron dofinansowanie do komputera
PFRON dofinansowanie do komputera dla niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do komputera — zasady

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako realizator programu Aktywny Samorząd ma kompetencje, aby ustalać zasady i stawiać wymagania, co do beneficjentów. Określa również, jaka pula pieniędzy w danym roku zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu komputera.

W roku 2023 jest to suma 219,68 mln zł.

Dotacje na komputer dla niepełnosprawnych z PFRON – najważniejsze informacje

Poniżej przedstawimy Ci kilka informacji, które będą dla Ciebie bardzo istotne:

 1. Jeżeli chcesz otrzymać dotację w ramach programu Aktywny Samorząd, musisz posiadać wkład własny w wysokości 10% wartości wnioskowanej pomocy.
 2. Kolejny wniosek do PFRON dofinansowanie do komputera dla osoby niepełnosprawnej możesz złożyć po upływie 5 lat, od końca roku, w którym ostatnio ubiegałeś się o dotację.
 3. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków rozpoczyna się dnia 01 marca 2023 roku, mija 31 sierpnia 2023 roku.
 4. Wszystkie przyjęte wnioski są oceniane pod względem merytorycznym, za pomocą liczby punktów preferencyjnych równej 100, oraz opinii wydanej przez eksperta zaangażowanego przez PFRON.
 5. Aby wniosek został dopuszczony do procedury kwalifikacyjnej, wystarczy uzyskać zaledwie 10 pkt.
 6. Dotacje są realizowane i wypłacane zgodnie z kolejnością napływania wniosków.

Jakie dokumenty i załączniki są niezbędne do poprawnego złożenia wniosku o dofinansowanie PFRON w 2023 roku?

Wypełnij poprawnie wniosek – PFRON dofinansowanie do komputera. Dołącz niezbędne załączniki, takie jak:

 • kopia Twojego aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka, jeżeli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokumenty uprawniające,  jeżeli występujesz w imieniu innej osoby dorosłej i sprawujesz nad nią opiekę prawną,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające Twoją obecność na liście uczniów,
 • zaświadczenie wypisane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza specjalistę, pod którego opieką jesteś,
 • Oferta cenowa sprzętu, który chciałbyś zakupić w ramach wnioskowanej pomocy, wystawiona przez producenta bądź właściwy sklep.
orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności – załącznik do wniosku.

W jaki sposób możesz złożyć wniosek o dotację na zakup komputera?

W 2023 roku realizator daje nam dwie możliwości przekazywania dokumentów.

W tradycyjnej formie papierowej. Wnioski możesz pobrać odpowiednio w terenowych siedzibach PFRON, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej lub Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, wypełnić i złożyć osobiście.

Poprzez SOW – internetowy System Obsługi Wsparcia. Aby to zrobić, niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Trzeba dodać, że korzystając z SOW zyskujesz dodatkowe 10 punktów w ocenie merytorycznej Twojego wniosku.

Jaki  sprzęt komputerowy obejmują dotacje z PFRON w 2023 roku?

Program Aktywny Samorząd realizowany przez PFRON powstał w celu likwidacji barier uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym dla osób z niepełnosprawnością.

Chcąc pozyskać z PFRON dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa dla osoby niepełnosprawnej, możesz liczyć także na dodatkowe wsparcie. Obejmuje ono zakup odpowiednich programów komputerowych, czy sprzętów kompatybilnych z Twoim nowym urządzeniem.

Czy program komputerowy PFRON obejmuje tylko zakup sprzętu informatycznego?

Jeżeli zostaniesz beneficjentem PFRON dofinansowanie do komputera, możesz ubiegać się o dofinansowanie szkolenia obsługi w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego. Wysokość takiej dotacji przyznawana jest ze względu na rodzaj niepełnosprawności.

W szczególnych przypadkach kwota ta może zostać podwyższona  ze środków finansowych PFRON maksymalnie o 100%.

Dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania na szkolenie to: wypełniony wniosek, kopia orzeczenia o niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu dotacji na zakup sprzętu komputerowego.

Serwis i utrzymanie sprawności technicznej dotowanego sprzętu

Twój sprzęt elektroniczny, który otrzymałeś w ramach programu Aktywny Samorząd, po pewnym czasie będzie potrzebował serwisu lub kontroli sprawności technicznej. PFRON i tym wypadku oferuje wsparcie.

Przy Twoim wkładzie własnym wynoszącym 10% wartości usług serwisowych, możesz uzyskać dotację w wysokości do 1650 zł. Aby z niej skorzystać, należy złożyć dokumenty takie jak w przypadku szkolenia z obsługi nabytego sprzętu.

wniosek PFRON
Złóż wniosek PFRON dofinansowanie do komputera.

Do kogo skierowany jest program PFRON dofinansowanie do komputera w 2023 roku?

Aby móc skorzystać z dotacji realizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinieneś być osobą spełniającą jedno z kryteriów. Być:

 • osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z dysfunkcją obu kończyn górnych,
 • osobą z dysfunkcją narządu słuchu posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych, lub problemów z komunikacją za pomocą mowy,
 • osobą ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na dysfunkcję narządu wzroku,
 • osobą do 18-go roku życia posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności.

Kto nie skorzysta z dotacji dla niepełnosprawnych PFRON w 2023 roku?

W przypadku, gdy nie spełniasz wymogów, jakie określa realizator programu, niestety nie otrzymasz dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego. Ten program nie jest skierowany do Ciebie, jeżeli:

 • nie posiadasz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • nie jesteś w trakcie nauki,i
 • nie jesteś w wieku aktywności zawodowej, nie pracujesz i nie poszukujesz pracy,
 • masz wobec PFRON-u zaległości finansowe.

 Gdzie kupić komputer dla niepełnosprawnych i jaki sprzęt wybrać?

Wiesz już, jak złożyć wniosek, jakich dokumentów potrzebujesz i kiedy powinieneś to zrobić. Nadeszła pora, na jakiego decyzję sprzętu potrzebujesz i gdzie możesz go zakupić. Zaprezentujemy Ci najpopularniejsze sklepy i przykłady sprzętów elektronicznych, które mogą okazać się przydatne.

Osoby z dysfunkcją słuchu, z powodzeniem zakupią wymarzony sprzęt w tradycyjnych sklepach komputerowych, internetowych i stacjonarnych. Bezkonkurencyjnym sprzętem ułatwiającym im komunikację jest syntezator mowy, urządzenie zmieniająca druk w nagranie słowne.

Niepełnosprawni z dysfunkcją wzroku zakupią monitory brajlowskie, ekrany i programy powiększające i udźwiękawiające m.in. w stacjonarnych i internetowych sklepach firmy Harpo, ECE, Altix.

Natomiast ludzie z dysfunkcją obu kończyn górnych z powodzeniem znajdą wszystko to, czego potrzebują np. w sklepie internetowym i stacjonarnym IMPULS. Specjalistyczne klawiatury, sterowanie wzrokiem, urządzenia zastępujące myszkę? – można je dzisiaj kupić bez problemu.

Podsumowanie

Jeśli z decydowałeś się już na złożenie wniosku o dofinansowanie sprzętu elektronicznego wraz z jego oprzyrządowaniem i oprogramowaniem w programie Aktywny Samorząd, pamiętaj o odpowiednim doborze urządzeń. Kieruj się przede wszystkim własnymi potrzebami oraz preferencjami. To ty będziesz użytkownikiem tego sprzętu, więc to dla Ciebie powinien on stanowić wsparcie w komunikacji, a także ułatwiać czynności, jakie wykonujesz w pracy lub szkole. 

Zwróć uwagę na poprawność wypełnionej dokumentacji oraz dołączonych do niej załączników.

W dobie szybkiego rozwoju technologicznego osoby niepełnosprawne bez specjalnych urządzeń nie mogłyby w pełni korzystać z usług świata cyfrowego. Nie byłyby w stanie spełniać prawidłowo ról społecznych i pracować. Dofinansowania PFRON w zakresie zakupu sprzętu elektronicznego, szkoleń z obsługi tych urządzeń, a także usług sprawności technicznej przełamują bariery  w komunikowaniu się oraz uczestniczeniu w społeczeństwie informacyjnym osób ze specjalnymi potrzebami i dysfunkcjami.


Aktywny Samorząd 2023 – terminy składania wniosków i możliwości dofinansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *