dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie na skuter inwalidzki z PFRON. Wsparcie mobilności niepełnosprawnych

Wraz z postępem technologicznym, mobilność osób o ograniczonych możliwościach ruchowych staje się coraz bardziej rozpowszechniona. W niniejszym tekście skupiamy się na opcjach zdobycia wsparcia finansowego na skuter inwalidzki oraz dodatkowe wyposażenie elektryczne do wózka ręcznego.

Pomoc finansową można uzyskać dzięki inicjatywie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu o nazwie „Aktywny Samorząd”. Z poniższej lektury czytelnik dowie się, kto może otrzymać dofinansowanie na skuter z PFRON, gdzie i kiedy złożyć wniosek, jakie dokumenty dołączyć oraz ile wynosi pomoc finansowa.

Skuter elektryczny — dofinansowanie

Pomoc finansowa PFRON w zakupie skutera stanowi okazję dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnością ruchową na uzyskanie  niezależności i wygody w codziennym przemieszczaniu się.

Program „Aktywny Samorząd” wdrożony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego na zakup elektrycznego skutera inwalidzkiego lub urządzenia elektrycznego dla wózka ręcznego. To oznacza, że dofinansowanie obejmuje nie tylko skutery elektryczne trzykołowe i czterokołowe, ale także elementy elektryczne, które można zamontować w standardowym wózku ręcznym, tzw. dostawkę. Dzięki temu, korzystając z wózka inwalidzkiego ręcznego, można łatwo przemieszczać się nawet na nierównym terenie.

Głównym celem Programu PFRON jest wyposażenie osób niepełnosprawnych w środki transportu, które efektywnie wspomagają ich codzienną aktywność.

dofinansowanie na skuter
Dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych [mężczyzna jadący drogą na skuterze].

Dla kogo jest pomoc i dofinansowanie skuter elektryczny?

Dotacja na skuter z napędem elektrycznym jest skierowana do osób z zaburzeniami narządu ruchu, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Wsparcie finansowe jest dostępne dla tych, którzy posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a także dla osób poniżej 16 roku życia, które dysponują orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dotacja ta jest dostępna dla ludzi w różnym wieku, co ma duże znaczenie zwłaszcza dla seniorów. Warto jednak dodać, że jeżeli wnioskodawca przekroczy wiek aktywności zawodowej (powyżej 60 lat dla kobiet i powyżej 65 lat dla mężczyzn), może skorzystać z tej formy wsparcia jedynie w przypadku, gdy pozostaje w zatrudnieniu.

Aby skorzystać z dofinansowania, niezbędne jest uzyskanie zgody specjalisty medycznego na użytkowanie elektrycznego skutera lub wózka ręcznego z opcją elektryczną. Wnioskodawcy nie muszą posiadać prawa jazdy.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych?

Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie na skuter inwalidzki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), należy wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć niezbędne załączniki.

Wśród tych dokumentów znajdują się:

  • orzeczenie potwierdzające występowanie znacznego stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia (w przypadku wniosku dla dziecka), a także dokumenty potwierdzające opiekę prawną w takim przypadku,
  • zaświadczenie lekarskie od specjalisty, który wyrazi zgodę na korzystanie z elektrycznego skutera inwalidzkiego.
  • opcjonalnie należy dołączyć takie dokumenty jak: oferta cenowa, opinia eksperta dotycząca dostosowania pomocy do aktualnych potrzeb, a także dokumenty potwierdzające zatrudnienie (szczególnie ważne dla osób osiągających wiek emerytalny. Wlicza się w to również wolontariat trwający minimum 6 miesięcy).

Wszystkie dokumenty można przesłać w formie skanów lub kopii, w zależności od wybranej metody składania wniosku. Można zrobić to elektronicznie poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON (SOW) lub dostarczyć je osobiście w wersji papierowej.

Warto podkreślić, że w przypadku oświadczeń dołączanych do wniosku, muszą one być w formie oryginalnej. Należy mieć na uwadze, że jednostka, która przeprowadza ocenę wniosku, ma prawo zażądać przedstawienia oryginałów pozostałych dokumentów.

orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności — fragment dokumentu.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie na skuter dla niepełnosprawnych?

Okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie na zakup skutera inwalidzkiego w bieżącym roku zaczął się 1 marca 2023. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2023 roku. Podobnie dzieje się w kolejnych latach. To oznacza, że chcąc uzyskać wsparcie finansowe, należy w tym terminie przygotować wszystkie wymagane dokumenty i złożyć wniosek.

Wysokość dofinansowania na skuter elektryczny trzykołowy i czterokołowy

W ramach programu „Aktywny Samorząd” istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na zakup skutera inwalidzkiego z napędem elektrycznym, w maksymalnej kwocie wynoszącej 8 250 zł. Jednak suma dofinansowania nie może przekroczyć 75% wartości nabywanego pojazdu.

Ostateczna kwota dofinansowania zostaje ustalona na podstawie oceny złożonego wniosku. Warto zatem pamiętać o prawidłowym uzasadnieniu potrzeby zakupu, uwzględniając swoją konkretną sytuację.

Jak często można ubiegać się o dofinansowanie PFRON na skutery?

Pomoc finansowa może być przyznana co 3 lata, licząc od roku następującego po tym, w którym wcześniej osoba niepełnosprawna otrzymała wsparcie. To pozwala na regularne składanie wniosków i korzystanie z finansowania na zakup skutera inwalidzkiego, a także na dodatkowe wyposażenie wózka inwalidzkiego. Taka możliwość daje pełną mobilność i niezależność, eliminując obawę przed brakiem wsparcia finansowego w przypadku uszkodzenia pojazdu.

Istnieją sytuacje, w których osoba korzystająca ze wsparcia finansowego może również mieć skrócony okres oczekiwania na kolejny wniosek. Zależy to od decyzji Samorządu Powiatowego.

To rozwiązanie ma zastosowanie dla osób, które z powodu pogorszenia stanu zdrowia lub zmian fizycznych nie są w stanie dalej korzystać z wcześniej zakupionego sprzętu, lub urządzenia ze środków PFRON. Jest to również możliwe w przypadku niespodziewanych wydarzeń, które uniemożliwiły dalsze użytkowanie lub naprawę urządzenia. Osoby uczące się mają także możliwość szybszego składania wniosków, jeśli udowodnią, że posiadane obecnie wyposażenie nie spełnia wymogów związanych z obecnym etapem nauki, szczególnie w przypadku zmiany poziomu kształcenia na wyższy.

Podsumowanie

Wsparcie finansowe ze środków PFRON na zakup skutera inwalidzkiego jest istotnym wsparciem dla osób w podeszłym wieku oraz z ograniczeniami ruchowymi, które pragną polepszyć swoją zdolność poruszania się i mobilność.

Maksymalna suma dotacji możliwa do uzyskania wynosi 8 250 zł. Przyznana kwota jest dostosowana do potrzeb i możliwości wnioskodawcy. Co istotne, dofinansowanie na skuter inwalidzki nie może przekroczyć 75% ceny zakupionego pojazdu.

Wnioski o wsparcie finansowe można składać okresowo, co 3 lata. Corocznie termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. To okazja do pozyskania nowoczesnego środka transportu, który nie tylko zapewni swobodę przemieszczania się, lecz także podniesie poziom niezależności i komfortu życia.


Electroride Faster – skuter elektryczny z certyfikatem medycznym, brak konieczności rejestracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *