ile można dorobić do renty

Ulga na dziecko w PIT od roku 2024 bez limitu dla rodziców dziecka niepełnosprawnego

Pojawiły się nowe zmiany w ramach przepisów podatkowych.  Skorzystać z nich mogą rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Odpis jest możliwy już w rozliczeniu w 2024 roku.

W poniższym artykule opowiadamy, jak wygląda ulga prorodzinna w przypadku niepełnosprawnego jedynaka. Kogo i na jakich warunkach dotyczy zmodyfikowana ulga na dziecko w PIT?

Kogo obejmuje ulga podatkowa dla rodziców?

Ulga prorodzinna jest kierowana zarówno do rodziców, jak i prawnych opiekunów:

 • dzieci, które są niepełnoletnie,
 • młodych osób do 25. roku życia, które są jeszcze uczniami lub studentami,
 • osób niepełnosprawnych, bez względu na stopień niepełnosprawności oraz wiek.

Ulga prorodzinna przysługuje zarówno rodzicom biologicznym, prawnym opiekunom, jak i rodzicom zastępczym, którzy są małżeństwem. To oznacza, że muszą wspólnie ustalić, jak podzielić przysługującą ulgę. Ważne jest także to, że ulga przysługuje wyłącznie tym, którzy rzeczywiście sprawują opiekę nad dzieckiem.

ulga na dziecko w PIT
Ulga na dziecko w PIT [na blacie kalkulator, portfel, długopis, liczydło i banknoty].

Ile wynosi ulga na dziecko w PIT w 2024 roku?

Kwota ulgi prorodzinnej jest uzależniona od liczby dzieci. Można odliczyć:

 • 1 112,04 zł rocznie na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 2 700,00 zł rocznie na czwarte i kolejne dzieci.

Warto zaznaczyć, że w przypadku jedynaków obejmuje limit dochodowy, która uprawnia do skorzystania z odpisu podatkowego.

Ulga prorodzinna a limity dochodu

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, należy pamiętać, że w przypadku rodzin z jednym dzieckiem obowiązują określone ograniczenia dotyczące dochodów. Te ograniczenia wynoszą:

 1. dla rodziców pozostających w związku małżeńskim oraz samotnych rodziców to 112 000 zł rocznie,
 2. dla rodziców niebędących w związku małżeńskim limit jest niższy i wynosi 56 000 zł rocznie.

Warto podkreślić, że dochody rodzica uwzględniają wszystkie źródła przychodów zgromadzone w danym roku podatkowym, które podlegają opodatkowaniu. To obejmuje:

 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej stałą stawką,
 • dochody z określonych dziedzin produkcji rolniczej opodatkowanej stałą stawką,
 • dochody z inwestycji na giełdzie, takie jak sprzedaż papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, w tym dochody z realizacji praw związanych z tymi instrumentami,
 • dochody ze sprzedaży lub nabycia udziałów, lub akcji w spółdzielni w zamian za wkład inny niż pieniężny.

W przypadku wszystkich tych źródeł dochodów, suma ich wartości jest porównywana z limitami dochodowymi, po odjęciu kwoty składek ZUS opłaconych przez podatnika.

Ważne jest, że dochody dziecka między 18 a 26 rokiem życia nie mają wpływu na wyżej wymienione limity.

Ulga na dziecko niepełnosprawne bez limitów dochodowych – od kiedy?

Zmiany w rozliczeniach podatkowych PIT są rezultatem nowelizacji ustawy z 26 lipca 1991 roku, o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga prorodzinna jest skierowana do osób płacących podatki, które posiadają dzieci. Także dla tych, którzy pełnią rolę rodziców lub opiekunów dzieci dotkniętych niepełnosprawnością.

Nowe zapisy obowiązują od 1 lipca 2023 roku. To oznacza, że zmodyfikowana ulga na dziecko w PIT będzie możliwa do zastosowania w rocznych deklaracjach podatkowych, które trzeba złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

Czy istnieją limity dochodowe dla rodziców dzieci niepełnosprawnych?

W przypadku jedynaków, którzy posiadają niepełnosprawność, limit dochodowy jest zniesiony od 1 lipca 2023 roku. Oznacza to, że opiekunowie prawni lub rodzice dziecka niepełnosprawnego będą uprawnieni do skorzystania z ulgi prorodzinnej nawet wtedy, gdy ich roczny dochód przekracza wyznaczony limit.

Co istotne, przepisy pozwalają na to, by ulga na dziecko w PIT mogła być ujęta w odniesieniu do całego roku.

Dorosłe dzieci niepełnosprawne a ulga prorodzinna

Z odpisu w PIT mogą skorzystać rodzice, których dzieci są niepełnoletnie lub do 25 roku życia, gdy się uczą.

W przypadku dziecka niepełnosprawnego ulga prorodzinna przysługuje bez względu na wiek.  Oznacza to, że rodzic może nadal skorzystać z odliczenia podatkowego w PIT, nawet jeśli dziecko jest już dorosłe.

Odliczenia od podatku dziecka niepełnosprawnego – co należy spełnić?

Ulga na dziecko w PIT bez limitu dochodowego jest możliwa przy spełnieniu określonych warunków. Aby z niej skorzystać, należy posiadać takie dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • lub w przypadku dorosłych decyzję o przyznaniu renty socjalnej, szkoleniowej, a także renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.
orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności [fragment dokumentu].

Podsumowanie

W polskim systemie podatkowym planowane są zmiany od roku 2024 szczególnie korzystne dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy pozwolą na skorzystanie z ulgi prorodzinnej niezależnie od poziomu dochodów.

Zmiana została wprowadzona od 1 lipca 2023 roku. To oznacza, że rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą ją uwzględnić już w rozliczeniach za 2024 rok. Warunkiem jest konieczność posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, bądź w przypadku dorosłych decyzję o przyznaniu renty ZUS.

Ważne jest również to, że rodzice opiekujący się dorosłymi dziećmi niepełnosprawnymi nadal mogą korzystać z ulgi prorodzinnej, bez względu na ich wiek.


PIT i ulga na dziecko: komu przysługuje ulga prorodzinna?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *