dofinansowanie prawa jazdy

Prawo jazdy dla niepełnosprawnych. Dostępne możliwości

Prawo jazdy jest nie tylko przywilejem, ale także ważnym narzędziem mobilności i niezależności dla każdego kierowcy. Jednak dla osób niepełnosprawnych zdobycie prawa jazdy może być związane z istotnymi wyzwaniami i ograniczeniami.

Dzięki postępom technologicznym i zmianom w przepisach coraz większa liczba osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności dąży do uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom. Dowiesz się, jak rozpocząć specjalistyczne szkolenie na prawo jazdy dla niepełnosprawnych i kiedy będziesz musiał dostosować pojazd do własnych potrzeb wynikających z dysfunkcji.

Jak zdobyć prawo jazdy dla niepełnosprawnych?

Niepełnosprawność jest określana jako ograniczenie lub utrata zdolności do pełnienia społecznych ról, wynikająca z zaburzenia funkcjonowania ciała. Niemniej to nie oznacza, że jesteś całkowicie niezdolny prowadzenia samochodu.

Możliwość otrzymania prawa jazdy przez osobę z orzeczeniem zależy od:

 • odpowiedniego dostosowania pojazdu,
 • rodzaju i stopnia niepełnosprawności
 • oraz determinacji do pokonywania przeszkód.

Wzrasta stale liczba ośrodków szkoleniowych, które przyjmują osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, oferując im szkolenia i możliwość uzyskania prawa jazdy. Najłatwiej znaleźć takie ośrodki w większych miastach.

przystosowany samochód dla niepełnosprawnych
Przystosowany samochód dla niepełnosprawnych kierowców na wózku inwalidzkim.

Choroby, które są przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdu

Niepełnosprawność intelektualna nie spełnia kryteriów koniecznych do ubiegania się o prawo jazdy. Istnieje wiele chorób, które wpływają na funkcje mózgu i dyskwalifikują osoby z możliwości uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Możliwość uzyskania prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych zależy od indywidualnych przypadków. Jednak istnieją sytuacje, w których stan zdrowia stanowi przeszkodę w zdobyciu uprawnień. Osoby, których niepełnosprawność nie wpływa na funkcje poznawcze i umysłowe, mogą aplikować o prawo jazdy.

Choroby i dysfunkcje, które uniemożliwiają uzyskanie prawa jazdy

Obejmują między innymi:

 • znaczne lub całkowite upośledzenie wzroku,
 • przewlekłe choroby neurologiczne,
 • pewne rodzaje paraliżu lub niedowładu (według decyzji lekarza),
 • dysfunkcje poznawcze związane z myśleniem, uwagą i percepcją,
 • zaburzenia zachowania takie jak impulsywność i agresja,
 • oraz zaburzenia funkcji wykonawczych, takie jak przewidywanie, kontrola działań i planowanie.

Proces ubiegania się o prawo jazdy dla niepełnosprawnych

Aby rozpocząć proces składania wniosku o prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych, niezbędne jest utworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) poprzez złożenie odpowiednich dokumentów w Urzędzie Komunikacji w swoim miejscu zamieszkania.

PKK to elektroniczny dokument zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Aby założyć PKK, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. Dodatkowo należy przedstawić dowód tożsamości oraz zdjęcie.

Osoby, które posiadają co najmniej dwie sprawne kończyny, w tym przynajmniej jedną rękę, mogą ubiegać się o prawo jazdy. Niepełnosprawność ruchowa nie stanowi przeszkody w uzyskaniu prawa jazdy, choć może wymagać od Ciebie dostosowania pojazdu do indywidualnych potrzeb.

Nawet osoby z ograniczoną ruchomością kręgosłupa lub niedosłuchem mogą starać się o uzyskanie tych uprawnień. Decydującym czynnikiem jest wpływ niepełnosprawności na ogólną sprawność organizmu i zdolność do prowadzenia auta.  

Kurs prawo jazdy dla niepełnosprawnych – co musisz wiedzieć?

Po zakończeniu 30 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych zajęć będziesz gotowy do przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy. Egzamin ten odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) i składa się z dwóch części:

 • teoretycznej
 • praktycznej.

Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 30 złotych.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu teoretycznego będziesz mógł przystąpić do egzaminu praktycznego. Jeżeli nie posiadasz odpowiednio dostosowanego pojazdu, istnieje możliwość wynajęcia takiego samochodu, chyba że WORD ma własne pojazdy. Jeśli zdecydujesz się przynieść własny samochód, musisz go dostarczyć przed rozpoczęciem egzaminu.

Dla osób niepełnosprawnych ważne jest, że niektóre ośrodki szkoleniowe oferują kurs teoretyczny w wersji e-learningu. W ten sposób nie musisz podróżować na zajęcia, a możesz uczestniczyć w nich zdalnie.

Prawo jazdy dla niepełnosprawnych kat C

Prawo jazdy kategorii C dla osób niepełnosprawnych upoważnia do prowadzenia pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony, takich jak ciężarówki i autobusy. Proces zdobycia prawa jazdy kategorii C dla osób niepełnosprawnych jest podobny do standardowego szkolenia, ale uwzględnia dodatkowe aspekty związane z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne mogą potrzebować specjalnie dostosowanego pojazdu oraz indywidualnego podejścia instruktora podczas kursu praktycznego.

Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy kategorii C, musisz spełnić określone wymagania zdrowotne i posiadać odpowiednie orzeczenia lekarskie. Ważne jest również zdobycie niezbędnych umiejętności i wiedzy teoretycznej, które są nieodzowne do bezpiecznego prowadzenia pojazdów kategorii C.

Czy osoba niesłysząca może zdać egzamin na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy dla osób niesłyszących różni się od standardowego egzaminu głównie w zakresie komunikacji. Osoby niesłyszące mają możliwość korzystania z tłumacza języka migowego, który towarzyszy im podczas egzaminu.

W trakcie egzaminu komunikacja odbywa się za pomocą gestów i migów, zamiast słownego dialogu. Sam egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, analogicznie do standardowego egzaminu dla osób słyszących. Osoba niesłysząca musi wykazać się takimi samymi umiejętnościami i wiedzą jak każdy inny kandydat na kierowcę.

prawo jazdy dla niepełnosprawnych
Prawo jazdy dla niepełnosprawnych.

Badania lekarskie przy ubieganiu się o prawo jazdy dla niepełnosprawnych

Posiadanie niepełnosprawności nie stanowi przeszkody w zdobyciu prawa jazdy. Ostateczna decyzja zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz wyników badań medycznych.

W przypadku osób z dysfunkcją ruchową lekarz musi określić specjalne kody ograniczeń, które mogą wymagać dostosowania pojazdu do indywidualnych potrzeb, na przykład poprzez modyfikację układu biegów. Te kody ograniczeń mają na celu określenie warunków, w jakich możesz prowadzić pojazd, z uwzględnieniem bezpieczeństwa na drodze.

Zaświadczenie od lekarza zawiera informacje dotyczące sytuacji, w których nie możesz prowadzić samochodu oraz ewentualnych modyfikacji, które należy wprowadzić do pojazdu. Jeżeli twoja choroba jest postępująca, lekarz może wystawić zaświadczenie o ograniczonej ważności czasowej. Oznacza to, że po upływie okresu ważności zaświadczenia będziesz musiał ponownie poddać się badaniom lekarskim.

Prawo jazdy dla niepełnosprawnych – jaka jest cena?

Koszt kursu nauki jazdy kategorii B oscyluje między 1900 a 2700 złotych.

Jeżeli podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy posiadasz własny specjalnie przystosowany samochód, nie będziesz musiał płacić za ten egzamin. Od roku 2018 obowiązuje ta zasada, wcześniej zwolnienie z opłat wynosiło maksymalnie 50%.

Ta zmiana została wprowadzona z uwagi na to, że nie wszystkie ośrodki szkoleniowe posiadają specjalnie przystosowane samochody. Dlatego osoby niepełnosprawne muszą wypożyczać takie pojazdy na czas egzaminu, co niesie ze sobą dodatkowe koszty.

PFRON a prawo jazdy dla niepełnosprawnych

Ubiegając się o prawo jazdy, masz możliwość otrzymania wsparcia finansowego, które obejmuje dofinansowanie kursu nauki jazdy oraz zakup specjalistycznego wyposażenia do samochodu. Środki te pochodzą z programu o nazwie „Aktywny Samorząd”, finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Maksymalna kwota dofinansowania kursu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych w kategorii B wynosi 2100 zł, natomiast dla innych kategorii może wynieść do 3500 zł. Wnioskodawcy są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego w wysokości 25%. Dodatkowo możesz uzyskać zwrot kosztów związanych z dojazdem na kurs lub zakwaterowaniem.

Kryteria dofinansowania do kursu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych

Aby ubiegać się o dofinansowanie na prawo jazdy, musisz spełnić określone kryteria. Skorzystasz z pomocy, jeśli spełniasz jeden z dwóch warunków:

 1. na orzeczeniu o niepełnosprawności posiadasz symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R
 2. lub przedstawisz zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że problemy z poruszaniem się wynikają z niepełnosprawności.

Dodatkowo należy mieć ukończone 18 lat i nie przekraczać 60 lat (dla kobiet) lub 65 lat (dla mężczyzn). Ważnym warunkiem jest również brak zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kurs na prawo jazdy dla niepełnosprawnych – trudności

Warto zaznaczyć, że zarówno kurs na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych, jak i dla osób zdrowych, przebiega w podobny sposób.

Jedyna różnica polega na konieczności dostosowania pojazdu do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Podczas poszukiwania odpowiedniego ośrodka szkoleniowego, mogą wystąpić pewne trudności związane z ubieganiem się o prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych. Chociaż oferta skierowana do nich jest coraz bardziej powszechna, wciąż tylko niewielka liczba ośrodków zapewnia taką możliwość.

Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że ośrodek egzaminacyjny, tak jak WORD, może nie posiadać odpowiednio dostosowanego samochodu do indywidualnych potrzeb. Dlatego ważne jest zdanie sobie sprawy, że prawdopodobnie będziesz musiał samodzielnie zapewnić odpowiedni pojazd na lekcje jazdy i egzamin.

Istnieje internetowa baza danych zawierająca informacje o ośrodkach szkolenia kierowców niepełnosprawnych, która może ci pomóc w znalezieniu odpowiedniego miejsca, gdzie będziesz miał możliwość odbycia kursu na prawo jazdy i gdzie dostępny będzie odpowiednio przystosowany samochód

Podsumowanie

Decydującym czynnikiem w procesie uzyskiwania prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych jest posiadanie właściwego zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu. Jest to dokument kluczowy, uwzględniający specyficzne potrzeby i umiejętności kandydata.

Pamiętaj o tym, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w uzyskaniu prawa jazdy. Możesz zostać pełnoprawnym kierowcą, jeżeli będziesz spełniać określone wymagania.

Istotne jest również dostosowanie samochodu do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, co może wymagać modyfikacji i specjalnego wyposażenia.

Kolejnym ważnym elementem jest wybór odpowiedniego ośrodka szkoleniowego, który zapewni ci profesjonalne szkolenie, uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość otrzymania wsparcia finansowego na kurs prawa jazdy oraz zakup specjalistycznego wyposażenia dzięki środkom udostępnianym przez PFRON.


Prawo Jazdy Nauka Jazdy dla niepełnosprawnych w OSK – Kursant.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *