przystosowany samochód dla niepełnosprawnych

Podatek od kupna samochodu dla niepełnosprawnych. Praktyczne wskazówki

W dzisiejszym społeczeństwie mobilność odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko dla osób niepełnosprawnych. W momencie nabywania samochodu warto pamiętać o związanych z tym formalnościach podatkowych. Podatek od kupna samochodu dla niepełnosprawnych, znany jako PCC, może budzić pewne pytania.

W poniższym artykule krótko omówimy, czym jest podatek PCC, a także wyjaśnimy, w jakich okolicznościach osoby niepełnosprawne są zwolnione z tego obowiązku. Skupimy się również na specyfikach związanych z kupnem samochodu na współwłasność oraz złożeniem odpowiednich deklaracji w Urzędzie Skarbowym.

Kupno auta – czyli jaki podatek?

Podatek od kupna samochodu, znany także jako Podatek od Czynności Cywilnoprawnych (PCC), jest to obowiązkowa opłata. Nakładana jest na kupującego.

Zakup samochodu jest podstawą do powstania obowiązku podatkowego. Ma on na celu generowanie dochodów dla budżetu państwa. W przypadku kupna auta, podatek PCC trzeba uiścić w ciągu 14 dni od daty dokonania transakcji.

podatek od kupna samochodu dla niepełnosprawnych
Podatek od kupna samochodu dla niepełnosprawnych [samochód stojący na kalkulatorze].

Od czego zależy podatek od kupna samochodu?

Dokonując zakupu samochodu, nabywca zwiększa swój majątek. Z tego powodu powstaje obowiązek opodatkowania takiej transakcji. To oznacza konieczność opłacenia podatku od wzbogacenia się, czyli właśnie PCC.  

Wysokość i zasady obowiązku podatkowego uzależnione jest od kilku istotnych czynników. Pod uwagę bierze się:

 • skąd pochodzi auto — czy to osoba prywatna, czy też dealer samochodowy, (PCC przy zakupie auta od osoby prywatnej),
 • czy samochód jest nowy, czy używany (PCC przy zakupie używanego auta),
 • wartość rynkowa nabytego pojazdu,
 • miejsce dokonania zakupu, czyli czy w kraju, czy za granicą (PCC przy zakupie auta w Polsce).

Kiedy należy opłacić PCC przy zakupie auta?

Nie zawsze występuje zobowiązanie do uiszczenia podatku PCC. Są sytuacje, w których nabywca jest z tego podatku zwolniony.

Płatność podatku PCC jest konieczna, jeśli pojazd został nabyty od podmiotów, które nie są zarejestrowane jako płatnicy VAT. W praktyce oznacza to, że opłata podatku od nabycia auta jest wymagana, jeśli używany pojazd jest zakupiony od osoby prywatnej.

Podatek PCC nie ma zastosowania w przypadku transakcji opartych na fakturze oraz przy zakupie pojazdów za granicą. Podatek PCC jest związany z czynnościami cywilnoprawnymi, takimi jak umowy sprzedaży, zawierane na terytorium Polski.

Dodatkowo, przy nabywaniu samochodu bezpośrednio z salonu, również nie jest wymagane oddzielne rozliczenie podatku. Opłata VAT zostaje wliczona w koszt nowego pojazdu.

Ile wynosi podatek przy zakupie auta?

W roku 2023 stawka podatku PCC w przypadku nabycia samochodu wynosi 2% od ceny pojazdu. To kluczowy aspekt, gdyż w procesie obliczania podatku uwzględnia się wartość rynkową auta, a nie cenę zapisaną w umowie.

Dlatego też, próby obniżenia podatku poprzez zaniżanie ceny nie wpłyną na wysokość wymaganej opłaty podatkowej. Może nawet skończyć się to karą finansową, jeżeli Urząd Skarbowy dostrzeże znaczącą różnicę między wartością rynkową pojazdu a ceną, od której został obliczony podatek.

Kupujący może otrzymać rabat od sprzedawcy, ale podatek oblicza od wartości rynkowej samochodu.

Jak obliczyć podatek przy zakupie auta?

Wysokość podatku od zakupu samochodu jest uzależniona od wartości rynkowej pojazdu i wynosi 2%. Przy wyznaczaniu tej wartości konieczne jest uwzględnienie różnych czynników, w tym:

 1. marki samochodu,
 2. rodzaju,
 3. modelu,
 4. roku produkcji,
 5. miejsca oraz daty nabycia pojazdu.
ile wynosi podatek
Ile wynosi podatek od zakupu auta [lupa w ręce nad 2 stosami monet].

Tanie samochody do 1000 zł – czy powstaje obowiązek podatkowy?

Jeśli nabywający zakupuje auto o wartości nieprzekraczającej 1000 zł, nie ma obowiązku opłacania podatku PCC. Ważne jednak, aby uwzględnić wartość rynkową, a nie cenę zakupu.

Na przykład, jeśli ktoś kupił samochód za 1000 zł, ale wartość rynkowa wynosi 2000 zł, to konieczne jest uiszczenie PCC od kwoty 2000 zł. Wartość ta nie jest modyfikowana przez ewentualne rabaty przy zakupie.

Próby zaniżenia wartości pojazdu w celu zmniejszenia podatku PCC są niewłaściwe. Pracownicy urzędu skarbowego mają dostęp do specjalnych tabel statystycznych, które umożliwiają weryfikację podanej wartości pojazdu w umowie.

Obliczanie podatku PCC – co, gdy Urząd Skarbowy niewłaściwie oszacuje wartość rynkową pojazdu?

Kupujący ma prawo nie zgadzać się z wyceną wartości pojazdu oraz kwotą PCC przedstawioną przez Urząd Skarbowy. W takim przypadku może zlecić wycenę rzeczoznawcy.

Jednak jeśli oszacowana wartość rynkowa samochodu przez rzeczoznawcę różni się od podanej kwoty przez nabywcę o więcej niż 33%, to nabywca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów za opinię rzeczoznawcy, co może wynieść kilkaset złotych.

Podatek zakup samochodu – czy osoba niepełnosprawna jest zwolniona z PCC?

Zgodnie z przepisami ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych (PCC), zwolnienie z obowiązku opłacania podatku przy nabyciu samochodu obejmuje:

 • osoby nabywające nowy pojazd w salonie, gdyż opłata podatku VAT jest zawarta w cenie samochodu,
 • osoby, które nabyły pojazd za granicą i uiściły podatek akcyzowy,
 • osoby z niepełnosprawnością.

Podatek od kupna auta – kiedy osoba niepełnosprawna jest zwolniona z opłaty?

Osoby niepełnosprawne, które dokonują zakupu samochodu, mogą być objęte zwolnieniem z opłaty podatku PCC. Taki przywilej obowiązuje, gdy osoba posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym. W przypadku lekkiego stopnia konieczne jest istnienie ograniczeń ruchowych związanych z niepełnosprawnością, takich jak schorzenia neurologiczne czy uszkodzenia narządu ruchu.

Warunkiem uwzględnienia zwolnienia z PCC dla osób niepełnosprawnych jest związany z tym, że samochód ma służyć ich własnym potrzebom. To oznacza, że pojazd musi przyczyniać się do ułatwienia codziennego funkcjonowania, na przykład umożliwiając dojazd do pracy, czy na zajęcia rehabilitacji, które pomagają utrzymać sprawność fizyczną.

Zwolnienie z podatku dotyczy jedynie zakupu samochodów osobowych, więc samochody ciężarowe nie spełniają warunków umożliwiających zwolnienie z opłaty PCC.

Czy osoba niepełnosprawna musi wypełnić formularz PCC 3?

Aby opłacić podatek od kupna samochodu, niezbędne jest wypełnienie i złożenie formularza PCC-3. Należy zrobić to w centrum obsługi w Urzędzie Skarbowym. Formularz ten wymaga podania takich danych jak:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL,
 • szczegółowy opis pojazdu, w tym marka, model, numer nadwozia, rok produkcji, przebieg,
 • oraz obliczona kwota podatku.

Osoba podlegająca opodatkowaniu powinna wypełnić pola oznaczone jako A, B, C, D, H, a w przypadku wielu nabywców również pole G.

Jeśli kupujący jest osobą niepełnosprawną i jest właścicielem pojazdu, nie ma obowiązku  składania tego dokumentu. Niemniej jednak mogą pojawić się sytuacje, w których osoba niepełnosprawna napotyka na trudności, na przykład przy rejestracji auta.

W takim przypadku Urząd Komunikacji może skierować ją do Urzędu Skarbowego w celu potwierdzenia okoliczności zwolnienia. To oznacza, że ostatecznie osoba niepełnosprawna często musi osobiście stawić się w Urzędzie Skarbowym, aby złożyć formularz PCC-3. Tam wypełnia niezbędne dane i przedstawia swoje orzeczenie.

Osoba niepełnosprawna Wypełniony formularz PCC-3 może dostarczyć do Urzędu Skarbowego na trzy sposoby. Zrobi to osobiście lub może też przesłać go listownie za pośrednictwem poczty oraz  drogą elektroniczną.

Podatek za samochód a współwłasność z osobą niepełnosprawną

Zgodnie z regulacjami, zakup samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną w charakterze współwłaściciela razem z osobą pełnosprawną nie skutkuje utratą zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych dla osoby niepełnosprawnej. Niemniej jednak jest istotne, aby spełnione były wszystkie wymagania przewidziane dla tego zwolnienia.

W takim przypadku to drugi ze współwłaścicieli będzie zobowiązany do opłacenia podatku PCC w pełnej wysokości, czyli 2% wartości rynkowej tego auta.

Zakup auta. Jak opłacić  PCC?

Opłatę podatku PCC można uregulować poprzez dokonanie płatności w kasie Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania lub przez zrealizowanie przelewu na konto urzędu.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty, zostaje udostępniony przez właściwy urząd skarbowy.

Podsumowanie. Podatek od kupna samochodu dla niepełnosprawnych

Podatek od kupna samochodu, czyli Podatek od Czynności Cywilnoprawnych (PCC), jest istotnym elementem procesu nabycia pojazdu. Wysokość podatku zależy od wartości rynkowej samochodu i wynosi 2%.

Istnieją sytuacje, w których można być zwolnionym z tego obowiązku, takie jak zakup nowego auta w salonie, nabycie pojazdu za granicą z zapłaconym podatkiem akcyzowym oraz status osoby niepełnosprawnej.

W celu uregulowania podatku, niezbędne jest wypełnienie formularza PCC-3, zawierającego szczegółowe dane dotyczące transakcji. Osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z tego obowiązku, ale w pewnych przypadkach mogą być zobowiązane do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej swoje uprawnienia.

Warto pamiętać, że próby unikania opodatkowania lub zaniżania wartości pojazdu są ryzykowne, ponieważ urzędy skarbowe mają dostęp do danych statystycznych i mogą nakładać kary za takie działania. Dlatego zaleca się skorzystanie z legalnych ulg i zwolnień oraz prawidłowe uregulowanie wszelkich formalności podatkowych.


Umowa kupna – sprzedaży samochodu, rejestracja auta i podatek PCC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *