kalkulator wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej

Zwrot za leki dla niepełnosprawnych w rozliczeniu podatkowym PIT

Jeśli chorujesz przewlekle i regularnie ponosisz wysokie koszty na zakup leków, ten artykuł jest dla Ciebie. Omawiamy w nim, na czym polega zwrot za leki dla niepełnosprawnych w  ramach rocznego rozliczenia podatkowego.

Poniższy artykuł odpowiada na pytania: kto jest uprawniony do korzystania z ulgi na leki w PIT, ile wynosi jej wartość, jakie warunki trzeba spełnić oraz jakie dokumenty są konieczne, aby ubiegać się o zwrot za leki.

Komu przysługuje zwrot za leki w ramach rozliczania PIT?

Zwrot za leki dla niepełnosprawnych otrzymasz tylko wtedy, gdy posiadasz status osoby niepełnosprawnej lub jeżeli jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej. Dokumenty, które w sposób formalny potwierdzają status osoby niepełnosprawnej to:

 • orzeczenie o zaklasyfikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności wydane przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania O Niepełnosprawności,
 • lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia,
 • decyzja o przyznaniu renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, renty szkoleniowej bądź renty socjalnej  wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Te dokumenty stanowią podstawę uprawniającą do skorzystania z ulgi podatkowej, jaką jest zwrot za leki.

orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności – fragment.

Czy opiekun osoby niepełnosprawnej może otrzymać zwrot za leki?

Będąc opiekunem osoby niepełnosprawnej, również możesz starać się o zwrot za leki. Taką możliwość masz, gdy posiadasz na swoim utrzymaniu niepełnosprawnych:

 • małżonka,
 • rodzica lub rodzica swojego małżonka,
 • rodzeństwo,
 • własne dzieci i dzieci przysposobione, dzieci przyjęte do wychowania, pasierbów,
 • synową oraz zięcia,
 • macochę oraz ojczyma.

Warunkiem tego jest, że osoba, której kupujesz leki, otrzymywała dochód nie większy niż dwunastokrotność wysokości renty socjalnej. Do tych dochodów nie zalicza się świadczenia uzupełniającego, zasiłku pielęgnacyjnego ani 13 emerytury.

Ile wynosi zwrot za leki dla niepełnosprawnych?

Zwrot za leki wynosi nadwyżkę z kwoty 100 zł w danym miesiącu. Oznacza to, że możesz odliczyć jedynie kwotę, która jest ponad 100 złotych.

Na przykład, płacąc w aptece za leki 175 zł, możesz odliczyć 75 zł. Natomiast jeżeli w innym miesiącu zapłacisz 98 zł, to niestety za ten konkretny miesiąc nie możesz odliczyć od podatku wydatków na leki.

Zwrot za leki w PIT. Co zrobić by było to korzystne dla osoby niepełnosprawnej?

Ważne jest, że odliczenia za leki uwzględniają wydatki poniesione w określonym miesiącu i nie można sumować kosztów z dwóch różnych okresów rozliczeniowych. Niemniej jednak istnieje sposób na korzystniejsze rozliczanie.

Polega na tym, że możesz zdecydować się na wcześniejszą płatność za większą ilość leków, które wystarczą na kilka miesięcy.

Na przykład, płacąc 300 złotych w jednym miesiącu, możesz odliczyć 200 złotych. To oznacza, że opłaca się gromadzić wydatki, choć oczywiście nie zawsze jest to możliwe ze względu na zbyt duże koszty.

Zwrot za leki, gdy płacisz za leki swoje i osoby niepełnosprawnej

Wspierając finansowo osobę z niepełnosprawnością i kupując leki jednocześnie dla niej i dla siebie możesz zsumować koszty zakupu obu leków. W takim przypadku dodajesz do siebie wydatki poniesione na oba rodzaje leków i obliczasz nadwyżkę powyżej 100 złotych, którą możesz odliczyć w ramach ulgi podatkowej.

Takie rozwiązanie  umożliwia odliczenie wyższej kwoty, niż gdybyś to robił osobno dla siebie i osoby niepełnosprawnej.

leki
Ile zwrotu za leki? [rulon banknotów z wysypującymi się tabletkami].

Suplementy i leki na receptę. Jakie lekarstwa można odliczyć od podatku?

Zwrot za leki dla niepełnosprawnych jest możliwy, jeśli posiadasz zaświadczenie od specjalisty potwierdzające konieczność przyjmowania danego leku. Ważne jest, aby odliczany lek spełniał kryteria definiowane w prawie farmaceutycznym i był wpisany do rejestru produktów leczniczych. Rejestr obejmuje zarówno gotowe leki, jak i recepturowe, które są przygotowywane na zamówienie zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty.

Istotne jest to, że możesz odliczyć także leki, które nie są związane z Twoją niepełnosprawnością ujętą na orzeczeniu. Należy jednak podkreślić, że do odliczeń podatkowych nie kwalifikują się suplementy diety, wyroby medyczne ani środki opatrunkowe.

Możesz także skorzystać z ulgi podatkowej, jeśli zakupisz leki za granicą. Aby przeliczyć te wydatki na polskie złotówki, musisz użyć kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień dokonania płatności za leki w obcej walucie.

PFRON zwrot za leki. Czy można odliczyć leki od podatku, gdy były one dofinansowane?

Zwrot za leki dla niepełnosprawnych otrzymasz tylko wtedy, gdy nie wszystkie koszty ich zakupu zostały pokryte ze środków takich jak:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Zakładowy Fundusz Aktywności.

Jeśli wydatki były częściowo finansowane z tych źródeł lub innych środków finansowych, to odliczasz tylko nadwyżkę ponad kwotą, którą faktycznie zapłaciłeś, przekraczającą 100 złotych, a nie całkowitą cenę leku. To samo dotyczy leków refundowanych, odliczając tylko to, co rzeczywiście wydałeś w aptece.

zwrot za leki dla niepełnosprawnych
Zwrot za leki dla niepełnosprawnych [tabletki rozrzucone na banknotach].

Ulga na leki w PIT a zeznanie roczne

Chcąc otrzymać zwrot za leki, musisz wypełnić i złożyć odpowiedni formularz. W zależności od źródła Twoich dochodów będą to:

 • PIT-37, jeśli otrzymujesz dochód za pośrednictwem płatnika (na przykład wynagrodzenie z umowy o pracę, zlecenie, emerytury),
 • PIT-36, jeśli masz przychody bez pośrednictwa płatnika (na przykład z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy),
 • PIT-28, jeśli osiągasz przychody opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (na przykład z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy).

Aby skorzystać z ulgi na leki, konieczny jest również w zeznaniu podatkowym załącznik PIT/O.

Uwaga!
W formularzu nie ma wyraźnie oznaczonej rubryki, w której można wpisać wydatki na leki, więc gdzie je wpisać?
Zwrot za leki dla osób niepełnosprawnych jest realizowany w ramach ulgi rehabilitacyjnej, co oznacza, że wydatki na leki należy wpisać w sekcji zatytułowanej „Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych”.
Jest to pozycja numer 27 lub 28, jeśli wydatki odnoszą się do współmałżonka, z którym dokonujesz wspólnego rozliczenia podatkowego.

Czy emeryt może otrzymać zwrot za leki w PIT?

Jeżeli jesteś w wieku emerytalnym, możesz odliczyć leki od podatku. Warunkiem jest, że musisz być osobą niepełnosprawną, czyli posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pamiętaj o tym, że sam fakt bycia emerytem nie upoważnia Cię do ulgi na leki. Mimo że chorujesz przewlekle i przyjmujesz leki i wydajesz mnóstwo pieniędzy w aptece. Jeżeli nie posiadasz statusu osoby niepełnosprawnej, nie będziesz mógł odliczyć tych wydatków w zeznaniu podatkowym.

Podsumowanie

Ulga podatkowa za leki jest dostępna dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, natomiast w przypadku emerytów nie jest to tak oczywiste. W ich przypadku wymagane jest posiadanie odpowiednich dokumentów, potwierdzających status osoby niepełnosprawnej.

Zwrot za leki uzyskasz, gdy suma twoich wydatków przekracza 100 złotych, a odlicza się jedynie nadwyżkę ponad tę kwotę. Wydatki na leki można sumować w ramach jednego miesiąca, ale nie można łączyć wydatków z różnych miesięcy. Dla osób, które opiekują się osobą niepełnosprawną, istnieje możliwość zsumowania wydatków na leki dla siebie i osoby wspieranej, co pozwala na odliczenie wyższej kwoty.

Zwrot za leki nie jest możliwy, jeśli wydatki były sfinansowane ze środków przykładowo: Narodowego Funduszu Zdrowia lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Odliczyć można tylko te wydatki, za które rzeczywiście zapłaciłeś w aptece.


Rozliczenie emeryta z ulgą rehabilitacyjną w PIT 2023/2024.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *